DOWNLOAD

aby pobrać dany plik na swój komputer trzeba kliknąć po najechaniu myszką na nazwę prawym przyciskiem wybierając opcję „zapisz plik jako”

DLA PRASY – FOTOGRAFIE & OPISY:

DLA PARTNERÓW:

DLA KLIENTÓW:

DLA WYKONAWCÓW:

DLA ORGANIZATORÓW:

  • specyfikacja techniczna sceny: plik.pdf
  • oferta organizacji imprez: plik.pdf